Veel ideeën op eerste bijeenkomst klankbordgroep De Boerhoorn
Dinsdagavond 3 februari sprak de initiatiefgroep voor het eerst met de klankbordgroep over het onderzoek naar de toekomst van De Boerhoorn. Voor de pauze vertelde de initiatiefgroep over de voorgenomen aanpak van het onderzoek, waar de klankbordgroep volledig achter kon staan. De tweede helft van de avond werd gebruikt om de klankbordgroepleden actief mee te laten denken. Waar moeten we aan denken in het onderzoek en wat zijn de ideeën van de klankbordgroep over thema’s als beheer, gebouw, activiteiten, gebruikers en financiën?
 

Een plek voor jong tot oud
De bijeenkomst leverde veel ideeën en waardevolle tips op. Dat De Boerhoorn een belangrijker rol als dorpshuis van Zuidwolde moet gaan spelen stond bij niemand ter discussie. We moeten werken aan een plek die voor alle doelgroepen, van jong tot oud, beschikbaar is. Communicatie over het aanbod op een manier waarmee je de doelgroepen ècht bereikt, werd cruciaal gevonden.
Met instemming van de klankbordgroep gaat de initiatiefgroep in de komende maanden aan de slag met de inventarisatie van de huidige situatie en de wensen die er leven. Doel is te komen tot een beheersvorm van De Boerhoorn waar we weer jaren mee vooruit kunnen.
We houden u op de hoogte, ook via de Facebookpagina en het Twitteraccount van Dorpsvisie Zuidwolde.

 

 

Inwoners van Zuidwolde gaan een plan maken voor de toekomst van ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na de oproep van Dorpsbelangen aan de inwoners van Zuidwolde om mee te denken en te doen is een initiatiefgroep van acht personen gevormd die het onderzoek trekt.


De initiatiefgroep heeft inmiddels een startdocument met de voorgenomen aanpak gereed. Dinsdagavond 27 januari gaf de groep een toelichting op het document en overhandigde dit aan wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente, directeur Paul Leenaarts van de Stichting Welzijn en Linda Barelds en Siep Bos van Dorpsbelangen.


In gesprek over de wensen
Komende maanden volgen gesprekken met gebruikers, vrijwilligers, Stichting Welzijn de Wolden en andere betrokkenen en belanghebbenden. Begin februari is er een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep om te peilen of de initiatiefgroep op de goede weg zit en om met aanvullingen en verbeteringen te komen op de startnotitie en de voorgestelde werkwijze. Er volgen ook informatiebijeenkomsten voor dorpsbewoners zodra er concreet wat te melden valt.
Volg de ontwikkelingen over De Boerhoorn ook op de Facebookpagina en het Twitteraccount van Dorpsvisie Zuidwolde.

Kees Alberts overhandigt startdocument aan Mirjam Pauwels en Paul Leenaarts

 

De initiatiefgroep aan de slag. V.l.n.r.: Karin Boer, Kees Alberts, Rieks van Lubek, Henk Duinkerken, Harry Bulthuis, André Steenbergen, Germa Kitslaar en Josette van Heijst

 

Welzijn de Wolden wil het beheer van De Boerhoorn verzelfstandigen. De gemeente en Welzijn willen dat Dorpsbelangen Zuidwolde daar een belangrijke rol in speelt. De Boerhoorn moet meer dan nu een ontmoetingscentrum/dorpshuis gaan worden van en voor de inwoners.
Hoe kunnen we dat het beste doen?

Met deze vraag houdt een initiatiefgroep zich op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde de komende tijd bezig. Die groep doet onderzoek en zal voorstellen doen voor onder meer de gewenste rechtsvorm van bestuur, de inzet van betaald en vrijwillig personeel, gewenste activiteiten en gebruikers, faciliteiten, openingstijden, verkoop en exploitatie.
Daarvoor is steun nodig uit alle geledingen van ons dorp. Om die steun te peilen is een klankbordgroep ingesteld die de initiatiefgroep adviseert en de voorstellen beoordeelt. Hiervoor hebben zich 25 personen aangemeld, maar dat moeten er meer worden.

Heeft u als betrokken inwoner van Zuidwolde ideeën over hoe het beheer van De Boerhoorn ingevuld moet worden en wilt u daar iets mee doen? Meld u dan aan bij het secretariaat van de initiatiefgroep, via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klankbordgroep komt om de paar maanden bijeen.
 

Inwoners van Zuidwolde gaan een plan maken om ontmoetingscentrum De Boerhoorn zelfstandig te beheren. Deze week startte een initiatiefgroep een onderzoek naar de mogelijkheden. Hiermee wordt één van de actiepunten uit de Dorpsvisie van Zuidwolde opgepakt. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft het voortouw genomen en een oproep aan de inwoners gedaan om mee te denken en mee te werken aan deze opdracht. Hier hebben veel mensen positief op gereageerd.


De initiatiefgroep die hieruit voort is gekomen, gaat bekijken hoe De Boerhoorn anders – zelfstandig – beheerd en wellicht beter gebruikt kan gaan worden. Een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking zal de initiatiefgroep voeden en haar voorstellen kritisch bekijken. Na de eerste open informatieavond op 7 oktober is gebleken dat veel inwoners van Zuidwolde mee willen denken over een toekomstbestendige Boerhoorn. De toekomst van De Boerhoorn leeft!