Een nieuwe vorm van openbaar vervoer volgens uw eigen wensen!

Vanaf september 2006 rijdt de Zwerfbus (lijn 239) als experiment in De Wolden. In overleg met de gemeente en de Plaatselijke Belangen is recent besloten tot een uitbreiding van de dienstregeling. Bijzonder hieraan is, dat deze is vastgesteld aan de hand van de wensen van verschillende groepen reizigers, van jong tot oud!
Bovendien is de route divers van opzet.

Zo rijdt de bus elke dag, ’s ochtend vroeg en in de middag, dezelfde route, maar rijdt de bus op de “rustige uren” in de ochtend elke dag van de week een andere route om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een bestemming te bereiken.
De nieuwe dienstregeling gaat in op maandag 8 januari 2007. Een folder waarin de dienstregeling is opgenomen wordt huis-aan-huis verspreid. Afgesproken is, dat deze dienstregeling al na drie maanden samen met de Plaatselijke Belangen wordt geëvalueerd om maatwerk te kunnen blijven leveren.