Een groep enthousiaste vrijwilligers hebben het initiatief genomen om in Zuidwolde weer een avondwandelvierdaagse te houden.

Henny Strijker, één van de initiatiefneemsters:

Wij hebben goede herinneringen aan de avondwandelvierdaagse in ons dorp. Sportief, gezellig en de laatste dag met muziek en bloemen worden binnengehaald. En natuurlijk een medaille…

De laatste jaren wordt er steeds meer gewandeld. Het is een eenvoudige manier om lekker te bewegen en bijna iedereen kan er aan meedoen. De werkgroep hoopt dat er in Zuidwolde ook weer veel mensen enthousiast gemaakt kunnen worden om mee te wandelen. In het organiseren van een avondwandelvierdaagse gaat veel tijd zitten. De vrijwilligers zien daar niet tegen op, maar willen wel weten of er voldoende belangstelling is. In de periode van 16 januari tot 15 februari wordt er dan ook een enquête gehouden. De avondwandelvierdaagse wordt georganiseerd, wanneer meer dan 200 personen aangeven dat zij de intentie hebben om mee te doen. Het enquêteformulier zal uitgedeeld worden op de scholen en afgedrukt in het huis-aan-huis-blad De Groene Post. De formulieren kunnen vervolgens ingeleverd worden op de basisscholen en in de supermarkten van Zuidwolde. Het initiatief van de vrijwilligers wordt ondersteund door stichting RECO en de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Ben je ook van mening dat de avondwandelvierdaagse weer in ere hersteld moet worden en heb je ook de intentie om mee te lopen laat het de werkgroep dan weten door de enquête in te vullen of door een mail te sturen aan Dorpsbelangen Zuidwolde.