Op 19 februari was er weer een bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde. Aan het begin van de vergadering werden wij bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Julianaplein. Daarna hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de voorbereidingen van de eerste jaarvergadering van onze vereniging. Deze vergadering zal gehouden worden op dinsdag 13 maart om 20:00 uur in de Boerhoorn.

De bijna 400 leden die de vereniging inmiddels kent krijgen een persoonlijke uitnodiging. Na het officiële gedeelte en na de pauze zal Ad Hazen, voorzitter Plaatselijk Belang Alteveer/Kerkenveld, spreken over het doen en laten van een vereniging Dorpsbelangen. Daarna krijgen de leden volop gelegenheid hierover te discussiëren. Het is ook de bedoeling dat de leden gaan aangeven wat zij nu verwachten van hun vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Hierbij kun je denken aan "met welke onderwerpen moet het bestuur zich bezig gaan houden" en "op welke wijze willen de leden bij de verschillende onderwerpen betrokken worden." Ook op het forum kunt u hierover uw mening geven en met elkaar discussiëren.
De vergaderstukken voor deze jaarvergadering zijn te vinden op deze website onder de button 'Agenda'.