Maandag 10 september wordt er een informatieavond gehouden over de aansluiting van Zuidwolde op de N48 en de verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg. Iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis om 19.30 uur.
In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten uit te gaan van één ongelijkvloerse aansluiting op de N48 ter hoogte van de Oosterweg. Hiervoor is gekozen om de verkeersveiligheid te verbeteren, de twee gevaarlijke kruispunten op de N48 komen hiermee te vervallen.

De gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie hebben de afgelopen maanden mogelijke aansluitingen op de N48 en de verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg en de aansluiting op het industrieterrein gewogen op criteria als verkeersveiligheid, doorstroming, aantasting omgeving, hinder voor omwonenden, kosten en ruimtebeslag.
Deze afweging is ook met de klankbordgroep besproken, zij hebben ook een voorkeursvariant opgesteld. In de klankbordgroep zijn verschillende belangenorganisaties uit en om Zuidwolde vertegenwoordigd.

De voorkeursvariant van deskundigen van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat, maar ook de variant van de klankbordgroep wordt maandagavond toegelicht. Daarnaast wil de gemeente ook graag de mening van de inwoners horen.

Mochten inwoners naar aanleiding van de voorkeursvariant nog vragen hebben of persoonlijk willen reageren dan is men van harte welkom om woensdag 12 september van 15.00 tot 20.30 uur te komen op de inloopmiddag en –avond in het gemeentehuis. Medewerkers van de gemeente De Wolden en Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.

Donderdag 25 oktober wordt de voorkeursvariant en twee alternatieve varianten aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.