Wij ontvingen het droevige bericht dat ons bestuurslid en tweede secretaris Koos Meester op zondagmorgen 30 september is overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar dit bericht kwam toch nog onverwachts.
Koos was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Eerst als secretaris van het platform Buurtbelangen en vanaf mei 2006 als 2e secretaris en contactpersoon buurt- en kerngericht werken van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.
Totdat in mei van dit jaar een tumor bij hem werd ontdekt zette hij zich vol enthousiasme in voor de belangenbehartiging van de inwoners van Zuidwolde. Wij zullen hem missen.