Het heeft even geduurd, maar vorige week is de tweede nieuwsbrief van onze vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde verschenen.
Naast onze website proberen wij via nieuwsbrieven onze leden op de hoogte te houden van de onderwerpen die spelen in Zuidwolde en waarbij wij als vereniging betrokken zijn.

In deze nieuwsbrief wordt nog even stil gestaan bij het overlijden van ons bestuurslid Koos Meester, de jaarvergadering die wij begin dit jaar hielden en ons overleg met het college van B&W. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de visie Zuidwolde en het onderhoud van het Openbaar Groen. Ook worden in het kort nog een aantal onderwerpen genoemd waar wij als vereniging de afgelopen maanden aandacht aan hebben besteed.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt lezen, klik dan hier.