Op maandagavond 19 november vond in de Boerhoorn de eerste van de drie ‘keukentafelgesprekken’ plaats die door de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde zijn georganiseerd. Hoewel het niet echt storm liep grepen zo’n 25 Zuidwoldigers de uitnodiging aan om mee te praten over ons dorp Zuidwolde. Aan drie tafels werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd door een gemêleerd gezelschap.

Er werd ondermeer gesproken over de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat, de ontwikkeling van het winkelgebied, maar ook over onderhoud openbaar groen, bladkorven en onderhoud van wegen en trottoirs. Ook werd aangegeven dat Zuidwolde wel een impuls kon gebruiken op recreatief gebied.Een hotel zou in Zuidwolde niet misstaan. Daarnaast stond voor sommigen als een paal boven water dat er meer gebouwd moest worden voor jongeren. Ook werd er gesproken over werkgelegenheid, bedrijventerreinen, sportvoorzieningen en onderwijs.

Van elke gespreksavond wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden omgevormd tot een rapport die aan het college van B&W zal worden aangeboden.

Op dinsdagavond 27 november heeft de tweede gesprekavond plaatsgevonden. Wanneer u nog wilt meepraten over ons dorp Zuidwolde dan kunt u dat doen op maandag 3 december om 19:30 uur in de Boerhoorn. Ook op de website http://www.dorpsbelangenzuidwolde.nl/ kunt u uw mening geven over de verschillende thema’s.