Op maandag 10 maart houden wij voor onze leden de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in Welzijnscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde en begint om 20:00 uur. Naast het officiële gedeelte hebben de leden ook de mogelijkheid om het eindrapport ‘Keukentafelgesprekken’ door te nemen. Dit rapport zal een week later in de jaarlijkse vergadering van het bestuur met het college van B&W officieel aan de burgemeester worden aangeboden.

Tijdens de ‘Keukentafelgesprekken’ die eind vorig jaar zijn gehouden konden de inwoners van Zuidwolde meepraten over de toekomst van ons dorp Zuidwolde. De knelpunten die de inwoners ervaren en hun ideeën over de toekomst van Zuidwolde zijn in dit rapport verwoord. Met dit rapport denken wij een goede invulling te kunnen geven aan de ‘Visie Zuidwolde’ die door de gemeente wordt opgesteld.

De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden onder de knop 'Agenda'.