Tijdens het jaarlijkse overleg van het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde en het college van B&W van De Wolden werd door Dik Zantingh het eindrapport 'Keukentafelgesprekken' aan burgemeester Snijders overhandigd. Eind vorig jaar werden de leden van de vereniging en de inwoners van Zuidwolde uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van hun dorp Zuidwolde.

Ongeveer 70 inwoners hebben aan deze gesprekken deelgenomen. In groepjes konden zij meedenken en meepraten over onder andere verkeersveiligheid, woningbouw, woonomgeving en speelvoorzieningen. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt en deze zijn nu verwoord in het eindrapport ‘Keukentafelgesprekken', Hoe zien de inwoners de toekomst van Zuidwolde? Het bestuur van de vereniging hoopt dat de gemeente bij de verdere ontwikkeling van Zuidwolde het eindrapport telkens weer ter hand neemt om te kijken welke wensen en knelpunten meegenomen kunnen worden.