Het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde is door Streekradio De Wolden uitgenodigd om te vertellen over het eindrapport 'Keukentafelgesprekken'. In het radioprogramma zal worden verteld hoe het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde de verschillende aanbevelingen en suggesties wil gaan oppakken. De uitzending vindt plaats op zaterdag 26 april om 12:00 uur.

Het eindrapport is door het bestuur op 18 maart aangeboden aan het College van B&W. Inmiddels heeft het bestuur van het college een reactie ontvangen. Het college waardeert het initiatief en is van mening dat het bestuur er in geslaagd is om een kwalitatief uitstekend rapport te presenteren. Ook geven zij aan dat de aandachtspunten en gedane suggesties een goed inzicht geven in de onderwerpen die spelen in Zuidwolde en dat zij in een aantal gevallen kunnen meewerken aan oplossingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Andere zaken komen dan in beleidsplannen/programma's. Verder stelt het college voor om te werken aan een gezamenlijke agenda. Het college wil dan per portefeuillehouder een gesprek met het bestuur beleggen om nadere afspraken te maken.