Het bestuur van Dorpsbelangen is weer druk bezig. Het onderhouden van de website en het plaatsen van nieuwe artikelen laat te wensen over, maar we hopen vanaf heden u vaker via deze weg op de hoogte te houden van de zaken waar wij mee bezig zijn.

Op 4 september hadden wij voor het eerst een kraam op de jaarmarkt/braderie in Zuidwolde.

Veel inwoners van Zuidwolde hebben onze kraam bezocht en konden zien en horen waar wij ons mee bezig houden. Bezoekers konden bij onze kraam hun mening geven over Zuidwolde, hun buurt of straat. 28 mensen hebben een kaartje ingevuld, waarmee zij ook kans maakten op één van de drie taarten. Binnenkort zijn de verschillende reacties op onze website te lezen en kun je lezen wie de winnaars van de taarten zijn geworden. Ook konden we tijdens de jaarmarkt direct 23 nieuwe leden welkom heten en dat waren niet alleen inwoners uit Zuidwolde. Een paar uit Zwolle werd ook lid. Zij verblijven vaak in Zuidwolde en vinden Zuidwolde een mooi dorp. Daarnaast waren er nog een aantal inwoners die het inschrijfformulier thuis gingen invullen en wij hopen hen binnenkort ook als lid welkom te kunnen heten.

Dat de vakanties achter de rug zijn hebben wij als bestuur gemerkt. Wij kregen al weer verschillende uitnodigingen. Zo heeft een afvaardiging van het bestuur op:

27 augustus in de klankbordgroep 'Visie Zuidwolde' gesproken over de ontwikkelingen rondom de N48 en de Hoofdstraat;
2 september een bijeenkomst bijgewoond over het milieubeleidsplan
3 september een bijeenkomst bijgewoond over de Brede School en
vrijdag 5 september een gesprek gehad met o.a. Liesbeth Koster over ons rapport 'Keukentafelgesprekken'.

Verslagen over deze bijeekomst kunt u binnenkort ook op onze website verwachten.

Onze bestuursvergadering van 22 september is verplaatst naar 29 september. Tijdens deze vergadering maken wij o.a. kennis met Hans Lorijn, de nieuw directuer van stichting Welzijn De Wolden. Mocht u nog een punt hebben voor onze agenda en deze eventueel zelf willen toelichten, laat het ons dan weten. Ook u bent dan van harte welkom tijdens deze vergadering.