Het is al weer even geleden maar op 16 maart hield onze vereniging de jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens het officiële gedeelte werden het Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag besproken. Daarna werden de bestuurleden Jaap Bekhof, Wout van Wijk en Dik Zantingh herkozen als bestuurslid.

De vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde wil o.a. de leefbaarheid in ons dorp Zuidwolde bevorderen. Na de pauze hebben wij dit heel letterlijk genomen. In ons dorp Zuidwolde zijn op diverse locatie EAD’s (Automatisch Externe Defribrillator) aanwezig. Weet u hoe hier mee moet omgaan als de nood aan de man is? Deze avond kregen wij de kans om dat te weten te komen. Klaas Elling van de Vereniging Hartveilig Drenthe (www.hartveiligdrenthe.nl) vertelde ons in een boeiend verhaal alles over het opbouwen van een netwerk om reanimatiehulp direct in de buurt te realiseren en over het gebruik van de AED.

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde zal in overleg met de gemeente, de verschillende verenigingen van dorpsbelangen en EHBO-verenigingen in De Wolden en stichting Welzijn De Wolden bekijken op welke manier handen en voeten gegeven kan worden in het realiseren van een netwerk om reanimatiehulp direct in de buurt te realiseren.