Gemeente de Wolden maakt in 2009 een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP). In dit plan wordt het beleid van onze gemeente beschreven ten aanzien van verkeer en vervoer. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld: op welke locaties moet de gemeente de komende jaren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid investeren? Hierbij heeft de gemeente ook uw hulp nodig!

De GVVP wordt interactief opgesteld. Dat betekent dat de inwoners van onze gemeente actief worden betrokken bij het opstellen van het plan. Dat doet de gemeente enerzijds door een enquête breed uit te zetten in onze gemeente; alle bewoners en belangenverenigingen kunnen deze tot en met 15 mei 2009 invullen. De enquête kunt u invullen dor op de volgende link te klikken http://youstickit.nl/enquete/. De enquête kunt u ook opvragen bij de gemeente.

Daarnaast organiseert de gemeente een aantal werkateliers. Tijdens deze werkateliers gaat de gemeente de belangengroepen in de gemeente actief opzoeken en met hen in discussie over het verkeer– en vervoerbeleid van de gemeente. De gemeente wil graag de knelpunten op gebied van verkeer in beeld krijgen en met hen discussiëren over oplossingsrichtingen. Omdat de gemeente niet alle verkeersproblemen in één keer oplossen wil zij ook graag met hen een prioritering van knelpunten maken. De bijeenkomst waarvoor Dorpsbelangen Zuidwolde is uitgenodigd zal plaatsvinden op 3 juni 2009.