De start van de sloop van de 50 woningen aan het Julianaplein, de Julianalaan, de Wilhelminalaan en het Beatrixplantsoen staat nu gepland voor 11 mei 2009. In de eerste week wordt het werkterrein ingericht, daarna vindt de asbestsanering plaats en wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Deze klus neemt ongeveer 12 weken in beslag.

Er wordt naar gestreefd om de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie af te ronden. Als dat niet lukt, moet er rekening mee worden gehouden dat tijdens de bouwvakvakantie de werkzaamheden stil liggen.

Na de afbraak worden er 88 nieuwe woningen gebouwd. Deze zijn onderverdeeld naar: 12 sociale huurwoningen, 6 koopgarant woningen, 14 koopwoningen, 33 appartemeneten en 25 zorgappartementen ten behoeve van PromensCare.
De gemeente De Wolden voert samen met Actium de regie over de bouw. Als alles volgt plan verloopt kan rondom maart 2010 gestart worden met de bouw. De eerste huizen kunnen dan eind 2010 worden opgeleverd.