Dorpsbelangen Zuidwolde is een sponsorovereenkomst aangegaan met Alice van Laar van Gaviavier - Communicatie in woord en beeld. Alice zegt hierover: 'Ik werk in Noord-Nederland en ook verder weg. Daarnaast vind ik het belangrijk om binding te houden met ons eigen dorp Zuidwolde.'
De overeenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de nieuwsbrief van mei 2009. Alice zal het komende jaar 4 keer de redactie en opmaak van de nieuwsbrieven voor haar rekening nemen. Daarnaast zal zij o.a. een folder ontwerpen, de begeleiding verzorgen bij print- en drukwerk en ondersteuning verlenen bij webredactie.