Maandag 25 januari om 20.00 uur vindt in Zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde de interactieve bijeenkomst plaats over ‘duurzaamheid’, georganiseerd door Dorpsbelangen Zuidwolde in samenwerking met Stichting Ecodomus. Inwoners van de gemeente bewuster maken van het milieu en hun energieverbruik is het onderwerp dat deze avond van Dorpsbelangen Zuidwolde centraal staat.

Dik Zantingh en Lianne Zwijnen zijn deze avond de spelleiders en stellen vragen als ‘Wat is duurzaamheid eigenlijk’ en ‘Wat kun je zelf doen in je dagelijkse doen en laten.

Iedereen die meer wil weten of mee denken over het thema ‘duurzaamheid’ is van harte uitgenodigd aan de Hoofdstraat 97 in Zuidwolde. Een boeiend en praktisch spel vormt de leidraad gedurende de avond. Duurzaamheid begint dichtbij en klein. Denk hierbij aan: ‘Wat is de duurzaamste manier van reizen als je op vakantie gaat’, ‘zet de grootverbruikers die je thuis hebt op volgorde’, ‘wat zijn de verschillen tussen a en c-labels op huishoudelijke apparatuur’ etc. Niets hoeft, alles mag!

Een ander onderdeel van de avond is ‘duurzame dorpsinitiatieven’. Inwoners van De Wolden worden uitgedaagd om mee te denken wat in eigen omgeving duurzamer kan. Het dorpsinitiatief dat het meest duurzame plan heeft opgesteld maakt kans op € 20.000,= om het project te realiseren. Nog meer te weten komen over ‘Duurzaamheid’? Op zaterdag 13 februari organiseert Ecodomus in De Boerhoorn een Eco-markt, een drukke levendige manifestatie over duurzaam bouwen, duurzaam leven en energie besparing. Meer informatie hierover is te vinden op www.ecodomus.nl.