Poppenkast tijdens raadsvergadering van gemeente De Wolden

De raadsvergadering van de Gemeente De Wolden op donderdag 14 september ontaardde in een poppenkast.

Naar verwachting zou, ondanks de bezwaren van grote groepen inwoners van Zuidwolde, een besluit genomen worden over de ontsluiting van de N48.

Ook zou deze avond een besluit genomen over de instelling van een, al lang beloofde, klankbordgroep.

Beide besluiten werden niet genomen. CDA, Groen Links en de ChristenUnie vroegen om het punt niet besluitvormend te bespreken, maar opiniërend.

De PvdA vroeg vervolgens om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing vroeg de PvdA samen met Gemeentebelangen en de VVD het punt helemaal niet meer te behandelen en door te schuiven naar de raadsvergadering van 12 oktober. Dit gebeurde. Dit had tot gevolg dat zowel Comité Boslaan, Plaatselijk Belang Alteveer/Kerkenveld als Dorpsbelangen Zuidwolde geen gebruik meer konden maken van hun inspreekrecht.

 

Wilt u weten wat wij als Dorpsbelangen Zuidwolde hadden willen zeggen tijdens deze raadsvergadering, klik dan hier.

 

Zowel in de Meppeler Courant als het Dagblad van het Noorden werd uitgebreid stil gestaan bij deze poppenkast.