Shared Space in Hoofdstraat Zuidwolde

ZUIDWOLDE – De afdeling De Wolden van Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO) en de Ondernemersvereniging Zuidwolde sectie Detail gaan serieus werk maken van de herinrichting van de Hoofdstraat van Zuidwolde. Er is een voorlichtingsavond belegd op 25 september in zalencentrum Den Kaat. Hiervoor is verkeersdeskundige Hans Monderman uitgenodigd. Hij heeft zijn visie, Shared Space, al in vele landen toegepast en het enthousiasme over zijn ideeën is bijzonder groot.
Shared Space in de naam van een nieuwe benadering voor de inrichting van de openbare ruimte. Het omvat een nieuwe filosofie en uitgangspunten voor het ontwerpen, het beheer en onderhoud van straten en openbare ruimten en is gebaseerd op het samenbrengen van het verkeer met andere vormen van menselijke activiteit.

Het meest opvallende kenmerk van Shared Space, het best vertaal met ‘gedeelde ruimte, ruimte voor iedereen’ is de afwezigheid van de conventionele verkeersaanduidingen, zoals (verkeers)borden, wegmarkeringen, drempels en barrières. In Shared Space wordt de automobilist een geïntegreerd onderdeel binnen de maatschappelijke en culturele context, en zijn gedrag wordt bepaald door doodgewone normen.

Voor deze avond zijn alle middenstanders uit Zuidwolde, maar ook de bewoners van de Hoofdstraat en de politiek uitgenodigd. Daarnaast is iedere belangstellende van harte welkom.