Inwoners van Zuidwolde het is nu het moment om in actie te komen!
Enkele burgerinitiatieven zijn al gaande, zoals: de speeltuin Beatrixpark, het Wheemhuis en de jeugd-crossbaan in Middelveen.

Geef je op voor één of meer van de onderstaande thema’s:

  • Commerciële bedrijvigheid – o.a. Winkelbestand- Openingstijden –.Samenwerking
  • Toerisme en recreatie – o.a. Wandel- en fietsroutes. Bestaande groepen bij elkaar brengen
  • Woningbehoefte - o.a. In kaart brengen van de behoefte, Vernieuwing en verbetering
  • Verkeersveiligheid – o.a. Bereikbaarheid van de winkels, Veiligheid op de schoolroutes
  • Sport- en Sportvoorzieningen – o.a. Multifunctioneel sportpark
  • Woonomgeving en Sociale veiligheid – o.a. Bevorderen zelfwerkzaamheid bij het groenonderhoud, Burgernetwerk
  • Zorg – o.a. Bevorderen van de zorgontwikkelingen in ons dorp
  • Leefbaarheid – o.a. Boerhoorn moet blijven, Werkgroep “Zuidwolde op de kaart”
  • Jeugd – o.a. Jeugd betrekken bij organisatie van evenementen, Samenwerking met CJG.


Meld je aan op de site van Dorpsbelangen Zuidwolde of op: info@dorpsbelangen Zuidwolde.nl of via Facebook Dorpsbelangen Zuidwolde.
Telefonisch kan het bij de secretaris van Dorpsbelangen, Henk Stok 06-53772827.