Datum              : maandag 24 maart 2014

Aanvang          : 20.30 uur

Locatie            : Welzijnscentrum de Boerhoorn, Oosterweg 14 Zuidwolde

Agenda

1 . Opening

2 . Mededelingen

3 . Ingekomen stukken

4 . Notulen Algemene Vergadering 18 maart 2013

5 . Jaarverslag van de secretaris

6 . Financieel jaarverslag van de penningmeester

7 . Verslag van de kascommissie

8 . Benoeming nieuw lid van de kascommissie

9 . Bestuursverkiezing

                 Aftredend : Henk Wierbos  ( niet herkiesbaar)

                 Aftredend : Henk Boelen    ( niet herkiesbaar)

     Onderstaande personen hebben zich kandidaat gesteld:

                                    Marijn Linde

                                    Siep Bos

                                    Hans Mackor

                                    Ferdinand Bennink     

10. Rondvraag,

Pauze

STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE VERZELFSTANDIGING BOERHOORN

 

 

Vergaderstukken (agenda, jaarverslag 2013 en finacieelverslag 2013) kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat:

Hoofdstraat 30 Zuidwolde of email :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of hier te downloaden