Naar aanleiding van de notitie "de eerste penseelstreken voor een samenhangende aanpak"; (of: Toekomstvisie Dorp Zuidwolde) heeft Dorpsbelangen Zuidwolde veel reacties ontvangen van inwoners uit Zuidwolde. Met deze reacties heeft Dorpsbelangen Zuidwolde onder het motto: “Zuidwolde is een dorp, laat het ook een dorp blijven”, een eerste reactie gegeven aan het College van B&W van De Wolden. Veel inwoners van Zuidwolde vinden het raar dat er geen rotondes aangelegd zouden kunnen worden op de N48.

De huidige plannen omtrent de N48 blijken alleen maar voordeel op te leveren voor Rijkswaterstaat en een grote kostenpost voor de gemeente De Wolden (en dus haar inwoners).
Naast een reactie over de ontsluiting van de N48, wordt door Dorpsbelangen Zuidwolde ook een reactie gegeven over de ‘Hoofdstraat’ en ‘Woningbouw’ en wordt er een oproep gedaan voor het instellen van een klankbordgroep.