Inwoners van Zuidwolde gaan een plan maken om ontmoetingscentrum De Boerhoorn zelfstandig te beheren. Deze week startte een initiatiefgroep een onderzoek naar de mogelijkheden. Hiermee wordt één van de actiepunten uit de Dorpsvisie van Zuidwolde opgepakt. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft het voortouw genomen en een oproep aan de inwoners gedaan om mee te denken en mee te werken aan deze opdracht. Hier hebben veel mensen positief op gereageerd.


De initiatiefgroep die hieruit voort is gekomen, gaat bekijken hoe De Boerhoorn anders – zelfstandig – beheerd en wellicht beter gebruikt kan gaan worden. Een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit alle lagen van de bevolking zal de initiatiefgroep voeden en haar voorstellen kritisch bekijken. Na de eerste open informatieavond op 7 oktober is gebleken dat veel inwoners van Zuidwolde mee willen denken over een toekomstbestendige Boerhoorn. De toekomst van De Boerhoorn leeft!
 

Heeft u ideeën over wat er in Zuidwolde beter kan? Trek dan aan de bel bij vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Deze enthousiaste groep mensen vormt een snelle schakel tussen inwoners en gemeente De Wolden, vertellen voorzitter Marijn Linde en bestuurslid Siep Bos. “We kunnen met z’n allen - gemeente en inwoners samen - heel veel voor elkaar krijgen!”

Kunnen jullie eens in één zin uitleggen wat de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde precies doet?
Marijn: “We behartigen de belangen van alle Zuidwoldigers als het gaat om de leefbaarheid van ons dorp.”
Siep: “Mensen denken nog wel eens dat we een politieke partij zijn, maar dat is absoluut niet zo. We zijn een vereniging die zich inzet voor alle inwoners, los van elke politieke overtuiging.”

Stel, ik wil graag een speeltuin in mijn buurt of ik maak me zorgen over de leegstand in het dorp. Dan moet ik dus bij jullie zijn?
Marijn: “Ja, dat is de kortste klap. We hebben korte lijnen met de gemeente en kunnen dus snel actie ondernemen. Bij duidelijke wensen, zoals een speeltuin, helpen we de inwoners om zo’n initiatief op poten te zetten. Maar ook met klachten, zorgen en opmerkingen kunnen we iets. Zulke signalen bespreken we met de gemeente, zodat we op zoek kunnen naar een oplossing. Graag betrekken we daar dan ook weer een groep inwoners bij. Het gaat ons tenslotte allemaal aan.”
Siep: “Waar we ook druk mee zijn, zijn de actiepunten uit de Dorpsvisie. Deze visie geeft weer wat Zuidwoldigers belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp. Een aantal actiepunten is al gerealiseerd, zoals een speeltuin in de Koninginnebuurt. De rest kost meer tijd. Maar er wordt samen met de gemeente nog steeds hard aan gewerkt.”

De Boerhoorn, het zwembad: als het aan de gemeente ligt, moeten de inwoners deze straks zelf draaiende houden. Hoe zijn jullie hierbij betrokken?
Siep: “Uit de Dorpsvisie bleek al dat Zuidwoldigers deze voorzieningen graag willen behouden. De bewoners mogen nu zelf met een plan komen hoe ze dit in eigen beheer kunnen doen. De gemeente heeft Dorpsbelangen gevraagd om hierbij het voortouw te nemen. Zo slaan we een brug tussen gemeente en inwoners. Inmiddels zijn we bezig om voor zowel De Boerhoorn als het zwembad een initiatiefgroep op te richten, die een plan voor de toekomst gaat bedenken. Als inwoners hebben we nu de kans. Die moeten we grijpen.”
Marijn: “En zo liggen er nog veel meer kansen om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Als vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde maken we ons daar hard voor. Het is tijd voor Zuidwoldigers om er zelf de schouders onder te zetten!”

Vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde: wordt u ook lid? (slechts 5 euro per jaar)
Vindt u de leefbaarheid van Zuidwolde belangrijk? Steun dan Dorpsbelangen Zuidwolde door lid te worden. De vereniging behartigt uw belangen op het gebied van onder meer verkeersveiligheid, woningbouw, speelruimte en sociale veiligheid. Een lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar. Lid worden is eenvoudig: stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook bellen met secretaris Hans Mackor: 0528 – 370 522.
Meer weten over Dorpsbelangen Zuidwolde? Kijk op www.dorpsbelangenzuidwolde.nl. Of volg de vereniging via Twitter (@DBZuidwolde) en Facebook (www.facebook.com/dorpsbelangenzuidwolde).
 

Geacht lid van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde,

Op maandag 24 maart 2014 houden wij onze ledenvergadering. Tijdens deze avond kijken wij terug op 2013 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Bijgaand treft U de agenda aan van onze ledenvergadering.

De vergaderstukken (agenda, jaarverslag 2013 en finacieelverslag 2013) kunt U :

  • downloaden van onze website  door hier te klikken.
  • Opvragen bij het secretariaat Hoofdstraat 30, Zuidwolde of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Vanaf maandag 17 maart inzien in de Boerhoorn.

De vergadering vindt plaats in Welzijnscentrum de Boerhoorn, Oosterweg 14 en begint om 20.30 uur.

Als bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde willen wij U hierbij van harte uitnodigen om deze ledenvergadering bij te wonen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Dorpsbelangen Zuidwolde

Henk Stok (secretaris)

Datum              : maandag 24 maart 2014

Aanvang          : 20.30 uur

Locatie            : Welzijnscentrum de Boerhoorn, Oosterweg 14 Zuidwolde

Lees meer...

Downloaden: Jaarverslag 2013 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zevende  jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij. Dit jaar heeft Dianne van Genne  de wens te kennen gegeven om haar functie als bestuurslid van Dorpsbelangen te beeindigen. Het is nog niet gelukt om voor Dianne een nieuw bestuurslid te vinden, ook heeft Henk Wierbos aangegeven om zijn bestuursactiviteiten op een lager pitje te zetten, dit in verband met zijn andere werkzaamheden.

Lees meer...