Op woensdag 23 maart 2011 was er een buurtbijeenkomst Brede School Heidelaan. Er werd op die avond de verkeerssituatie rond de Brede School toegelicht en kregen wij inzicht in het bouwproces. Meer hierover vindt u onder de knop dossier. Tevens staat hier een ontwerp schets van de locatie.
 

Burgemeester Peter Snijders vertrekt naar de gemeente Hardenberg. Dit betekent dat we een nieuwe Burgemeester moeten zoeken. Nu kunt u als burger van Zuidwolde helpen met een profiel optestellen voor deze Burgemeester. Laat ons weten waar de nieuwe Burgemeester aan moet voldoen of zegt u de profielschets van deze Burgemeester was goed.

Op 25 mei hebben de verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente de Wolden op uitnodiging van het college van Burgemeester en Wethouders een bijeenkomst bezocht over de kadernota 2012.
In deze nota komt het college voor het volgende jaar uit op een te bezuinigen bedrag van bijna € 2 miljoen. De invulling hiervan moet nog definitief worden vastgesteld.

Lees meer...

Op maandag 21 maart houden wij voor onze leden de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in de Boerhoorn in Zuidwolde en begint om 20:00 uur. De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden onder de knop 'Agenda'.