Op maandag 15 maart houden wij voor onze leden de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in Zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde en begint om 20:00 uur. De stukken voor de jaarvergadering kunt u vinden onder de knop 'Agenda'.
 

Maandag 25 januari om 20.00 uur vindt in Zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde de interactieve bijeenkomst plaats over ‘duurzaamheid’, georganiseerd door Dorpsbelangen Zuidwolde in samenwerking met Stichting Ecodomus. Inwoners van de gemeente bewuster maken van het milieu en hun energieverbruik is het onderwerp dat deze avond van Dorpsbelangen Zuidwolde centraal staat.

Lees meer...

In de afgelopen weken is er nogal wat te doen geweest over de 60 km-zones die her en der werden ingericht. In de raad zijn er vragen over gesteld en ook wij hebben hierover een brief geschreven naar de gemeentewinkel en naar de wethouder.

Lees meer...

De vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een nieuwe folder laten maken waarin staat vermeld waar de vereniging voor staat en wat zij doen. De folder word ook gebruikt als wervingsfolder.

De folder is tot stand gekomen met medewerking van bedrijven uit Zuidwolde. Het ontwerp werd gemaakt door Gaviavier en Repro Totaal verzorgde het drukken van de folder.

Lees meer...

De vakanties zijn weer voorbij en het vergaderleven komt weer op gang. Ook het bestuur van Dorpsbelangen komt weer bijeen.
Het bestuur vergadert op maandag 31 augustus om 20:00 in de Boerhoorn in Zuidwolde. Heeft u een punt dat u bij onder de aandacht wilt brengen bij het bestuur laat het ons weten en maak gebruik van het 'inspreekkwartier'.

Lees meer...

Dorpsbelangen Zuidwolde is een sponsorovereenkomst aangegaan met Alice van Laar van Gaviavier - Communicatie in woord en beeld. Alice zegt hierover: 'Ik werk in Noord-Nederland en ook verder weg. Daarnaast vind ik het belangrijk om binding te houden met ons eigen dorp Zuidwolde.'
De overeenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de nieuwsbrief van mei 2009. Alice zal het komende jaar 4 keer de redactie en opmaak van de nieuwsbrieven voor haar rekening nemen. Daarnaast zal zij o.a. een folder ontwerpen, de begeleiding verzorgen bij print- en drukwerk en ondersteuning verlenen bij webredactie.