De start van de sloop van de 50 woningen aan het Julianaplein, de Julianalaan, de Wilhelminalaan en het Beatrixplantsoen staat nu gepland voor 11 mei 2009. In de eerste week wordt het werkterrein ingericht, daarna vindt de asbestsanering plaats en wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Deze klus neemt ongeveer 12 weken in beslag.

Lees meer...

Gemeente de Wolden maakt in 2009 een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP). In dit plan wordt het beleid van onze gemeente beschreven ten aanzien van verkeer en vervoer. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld: op welke locaties moet de gemeente de komende jaren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid investeren? Hierbij heeft de gemeente ook uw hulp nodig!

Lees meer...

Er gebeurt nogal wat in Zuidwolde. Als inwoner zie je hier niet altijd even veel van, maar op de achtergrond vinden veel overleggen en bijeenkomsten plaats waar gesproken wordt over de verschillende ontwikkelingen die in Zuidwolde (gaan) plaatsvinden. Als bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde zijn wij hier vaak nauw bij betrokken.

Lees meer...

Tijdens de jaarlijkse braderie in Zuidwolde op 4 september konden inwoners en bezoekers bij de stand van Dorpsbelangen Zuidwolde hun opmerkingen en wensen over Zuidwolde kwijt . Met het geven van je mening, maakte je ook kans op één van de drie slagroomtaarten. Cedric Jansen, en Angelique Blokzijl waren de gelukkigen die voor de bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde uit handen van de voorzitter Dik Zantingh hun taart ontvingen.
 

Voor belanghebbenden en bewoners van de Zuideresweg en Burgerzinstraat vindt op dinsdag 23 september om 19:30 uur een voorlichtingsavond plaats over de herinrichting van deze straten. Aan de hand van een concept voorstel wil de gemeente van gedachten wisselen over de toekomstige inrichting van de Zuideresweg en Burgerzinstraat.

Lees meer...