Het bestuur van Dorpsbelangen is weer druk bezig. Het onderhouden van de website en het plaatsen van nieuwe artikelen laat te wensen over, maar we hopen vanaf heden u vaker via deze weg op de hoogte te houden van de zaken waar wij mee bezig zijn.

Op 4 september hadden wij voor het eerst een kraam op de jaarmarkt/braderie in Zuidwolde.

Lees meer...

Het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde is door Streekradio De Wolden uitgenodigd om te vertellen over het eindrapport 'Keukentafelgesprekken'. In het radioprogramma zal worden verteld hoe het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde de verschillende aanbevelingen en suggesties wil gaan oppakken. De uitzending vindt plaats op zaterdag 26 april om 12:00 uur.

Lees meer...

Tijdens het jaarlijkse overleg van het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde en het college van B&W van De Wolden werd door Dik Zantingh het eindrapport 'Keukentafelgesprekken' aan burgemeester Snijders overhandigd. Eind vorig jaar werden de leden van de vereniging en de inwoners van Zuidwolde uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van hun dorp Zuidwolde.

Lees meer...

Op maandag 10 maart houden wij voor onze leden de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in Welzijnscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde en begint om 20:00 uur. Naast het officiële gedeelte hebben de leden ook de mogelijkheid om het eindrapport ‘Keukentafelgesprekken’ door te nemen. Dit rapport zal een week later in de jaarlijkse vergadering van het bestuur met het college van B&W officieel aan de burgemeester worden aangeboden.

Lees meer...

Op 29 februari a.s. wordt in de Sporthal in Zuidwolde van 09.45 uur tot ca. 15.00 uur een groot festijn gehouden voor alle 55+ers in de gemeente De Wolden. Onder het motto "beweeg bewust" zijn er die dag diverse activiteiten. Zo zal er aandacht worden besteed aan gymnastiek, badminton, (stuit)volleybal, Nordic Walking, Tai Chi en is er een actief bridge-spel.

Lees meer...

Op 25 januari vond er een vervolg plaats op de 'Keukentafelgesprekken' die eind 2007 door Dorpsbelangen zijn georganiseerd. Onder de noemer 'Wat Woj' was dit 'Keukentafelgesprek' door Stichting Welzijn De Wolden en Dorpsbelangen Zuidwolde speciaal voor jongeren georganiseerd. 12 jongeren woonden deze bijeenkomst bij. Aan hen werd gevraagd wat zij van de ontwikkelingen in Zuidwolde vinden en wat hun wensen en ideeën zijn.

Lees meer...