Op maandag 14 januari vond de eerste bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde in 2008 plaats. De vergadering begon met een kennismaking met onze wijkagent Roelof Doornbos. Hij vertelt dat hij sinds 1975 werkzaam is bij de politie en in de loop der jaren de meest verschillende functies binnen het politiewerk heeft uitgeoefend. Roelof ziet het werk van de wijkagent als een vooruitgeschoven post in het werkgebied en heeft dan ook regelmatig overleg met o.a. gemeente, jongerenwerk, etc.

Lees meer...

Op woensdag 9 januari vond in het gemeentehuis de tweede informatiebijeenkomst plaats over de ecologische herinrichting van de Westrand in Zuidwolde. De natuurvereniging Zuidwolde heeft jaren geleden aangegeven dat de groenstrook aan de westrand van Zuidwolde hogere ecologische en recreatieve potenties heeft dan tot nu toe benut worden. De gemeente heeft dit onderkent en wil deze zone binnenkort op ecologische wijze herinrichten en daarna door middel van ecologisch beheer onderhouden.

Lees meer...

Op maandagavond 19 november vond in de Boerhoorn de eerste van de drie ‘keukentafelgesprekken’ plaats die door de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde zijn georganiseerd. Hoewel het niet echt storm liep grepen zo’n 25 Zuidwoldigers de uitnodiging aan om mee te praten over ons dorp Zuidwolde. Aan drie tafels werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd door een gemêleerd gezelschap.

Lees meer...

Op 19 november, 27 november en 3 december kunt u meedenken en meepraten over de toekomst van Zuidwolde.
U doet toch ook mee?

Kunt u niet op één van deze avonden, of wilt u nu al uw mening kwijt? Ga dan naar ons forum en geef uw mening en vertel wat uw ideeën zijn?

Om te voorkomen dat wij overstelpt worden met spam-berichten, moet u zich op het forum wel registeren om mee te kunnen discussiëren over de toekomst van Zuidwolde.

Het heeft even geduurd, maar vorige week is de tweede nieuwsbrief van onze vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde verschenen.
Naast onze website proberen wij via nieuwsbrieven onze leden op de hoogte te houden van de onderwerpen die spelen in Zuidwolde en waarbij wij als vereniging betrokken zijn.

Lees meer...

Wij ontvingen het droevige bericht dat ons bestuurslid en tweede secretaris Koos Meester op zondagmorgen 30 september is overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar dit bericht kwam toch nog onverwachts.
Koos was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Eerst als secretaris van het platform Buurtbelangen en vanaf mei 2006 als 2e secretaris en contactpersoon buurt- en kerngericht werken van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.
Totdat in mei van dit jaar een tumor bij hem werd ontdekt zette hij zich vol enthousiasme in voor de belangenbehartiging van de inwoners van Zuidwolde. Wij zullen hem missen.