Maandag 10 september wordt er een informatieavond gehouden over de aansluiting van Zuidwolde op de N48 en de verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg. Iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis om 19.30 uur.
In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten uit te gaan van één ongelijkvloerse aansluiting op de N48 ter hoogte van de Oosterweg. Hiervoor is gekozen om de verkeersveiligheid te verbeteren, de twee gevaarlijke kruispunten op de N48 komen hiermee te vervallen.

Lees meer...

In de laatste bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een overleg plaatsgevonden met Bregt Beerends van Stichting Welzijn over de toekomst van de speelvoorzieningen in De Wolden.
De gemeente De Wolden streeft ernaar per 1 januari 2008 het beheer en onderhoud van alle speeltuinen in De Wolden aan particuliere organisaties over te dragen. De gemeente heeft aan Stichting Welzijn De Wolden gevraagd om deze overdracht te begeleiden. Namens Stichting Welzijn willen Jannes Kuik en Bregt Beerends zicht krijgen op de behoeftes van de inwoners door samen met plaatselijke belangenverenigingen de mogelijkheden te onderzoeken.

Lees meer...

Op 13 maart hielden wij onze eerste jaarvergadering. Op deze vergadering waren ruim 30 leden aanwezig. Tijdens het officiële gedeelte werd door de secretaris het Jaarverslag 2006 doorgenomen, deed de penningmeester verslag over het Financieel Jaarverslag en werd er een nieuwe kascommissie benoemd.
Koos Meester en Henk Stok werden door de algemene vergadering voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid. In verband met drukke werkzaamheden stelde Arnold Jansen zich niet meer beschikbaar.

Lees meer...

Op 19 februari was er weer een bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde. Aan het begin van de vergadering werden wij bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het Julianaplein. Daarna hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de voorbereidingen van de eerste jaarvergadering van onze vereniging. Deze vergadering zal gehouden worden op dinsdag 13 maart om 20:00 uur in de Boerhoorn.

Lees meer...

De avondwandelvierdaagse in Zuidwolde gaat door! De afgelopen maand is gebleken dat er voldoende belangstelling is onder de inwoners van Zuidwolde om weer een avondwandelvierdaagse te organiseren. Ook kwamen er enthousiaste reacties uit Veeningen en uit de wijk Erflanden in Hoogeveen.
De werkgroep gaat nu aan de slag met het organiseren van de avondwandelvierdaagse.

Lees meer...

Een aantal inwoners van Zuidwolde heeft zich verenigd in een initiatiefgroep Ecodomus Zuidwolde. De groep heeft plannen om een ecologisch bouwproject te realiseren in het nieuwe bestemmingsplan Middelveen IV. In de raad van De Wolden is het onderwerp al uitvoerig aan de orde geweest en de uitkomst is dat de initiatiefgroep en wethouder Ank van der Ziel erover in gesprek gaan.

Lees meer...