Een groep enthousiaste vrijwilligers hebben het initiatief genomen om in Zuidwolde weer een avondwandelvierdaagse te houden.

Henny Strijker, één van de initiatiefneemsters:

Wij hebben goede herinneringen aan de avondwandelvierdaagse in ons dorp. Sportief, gezellig en de laatste dag met muziek en bloemen worden binnengehaald. En natuurlijk een medaille…

Lees meer...

Een nieuwe vorm van openbaar vervoer volgens uw eigen wensen!

Vanaf september 2006 rijdt de Zwerfbus (lijn 239) als experiment in De Wolden. In overleg met de gemeente en de Plaatselijke Belangen is recent besloten tot een uitbreiding van de dienstregeling. Bijzonder hieraan is, dat deze is vastgesteld aan de hand van de wensen van verschillende groepen reizigers, van jong tot oud!
Bovendien is de route divers van opzet.

Lees meer...

Op 27 november hield Dorpsbelangen Zuidwolde haar laatste vergadering van dit jaar.
In deze vergadering was de heer Velthuis van de gemeente De Wolden aanwezig. De heer Velthuis gaf uitleg over het kern- en buurtgericht werken door de gemeente en over de taken die zij heeft in het onderhouden van contact met de buurten in De Wolden m.b.t. openbare ruimte. Ook ging hij uitgebreid in op de klachtenprocedure. Veel klachten betreffen het openbaar groen. Sinds de nieuwe werkwijze in 2004 blijkt het serviceniveau verbeterd te zijn en zijn het aantal klachten verminderd. Verwacht wordt dat deze tendens de komende jaren zal voortzetten.

Lees meer...

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft eindelijk een nieuwe website!

Begin dit jaar werd voorzitter Dik Zantingh per e-mail benaderd door een nieuwe bewoner van Zuidwolde, Paul Tuijnman, met een verrassend voorstel. Paul, beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever, gaf aan dat hij er wel voor voelde om iets te doen aan de uitstraling van Dorpsbelangen, die naar zijn mening toch wel iets te wensen over liet.

Lees meer...

Naar aanleiding van de notitie "de eerste penseelstreken voor een samenhangende aanpak"; (of: Toekomstvisie Dorp Zuidwolde) heeft Dorpsbelangen Zuidwolde veel reacties ontvangen van inwoners uit Zuidwolde. Met deze reacties heeft Dorpsbelangen Zuidwolde onder het motto: “Zuidwolde is een dorp, laat het ook een dorp blijven”, een eerste reactie gegeven aan het College van B&W van De Wolden. Veel inwoners van Zuidwolde vinden het raar dat er geen rotondes aangelegd zouden kunnen worden op de N48.

Lees meer...

Voor de tumultueuze raadsvergadering van 28 september maakte Dik Zantingh (voorzitter Dorpsbelangen Zuidwolde) gebruik van het het Vragenhalfuur voor de burgers. Hij sprak namens de beoogde klankbordgroepleden en riep het gemeentebestuur op de klankbordgroep per direct in te stellen (voor de volledige tekst die werd voorgelezen, klik hier).

Lees meer...