Welkom op de website van Dorpsbelangen Zuidwolde!

De collectieve belangenbehartiger als het gaat om de leefomgeving en leefbaarheid in Zuidwolde.

Wij;

– behartigen uw belangen als inwoner van Zuidwolde, zonder enige politieke binding.

hebben een korte lijn naar de gemeente en zitten regelmatig met de gemeente om tafel;

– zijn aanspreekpunt voor de zaken die Zuidwolde aangaan;

-proberen, samen met u als inwoner, de actiepunten uit de dorpsvisie te realiseren.

Wij willen graag alle inwoners van het dorp vertegenwoordigen en zijn hierbij draagvlak nodig, dus leden.

Over Dorpsbelangen Zuidwolde

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft direct invloed op alle onderwerpen die liggen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving zoals woningbouw, speelruimte, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid.

Waar problemen zijn, zoeken wij, vaak in overleg met de gemeente, naar oplossingen.
Periodiek praten wij ook met het college van B&W over onze ideeën en geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Ook u hebt invloed. Tijdens onze vergaderingen heeft u de mogelijkheid om uw onderwerpen met ons te bespreken. Immers, wij zijn er voor u!
Onze kracht is de collectieve belangenbehartiging. Dus: Met u als lid voor een kern met pit!

Het laatste nieuws

Woonbehoefte Zuidwolde

Woningbouw Zuidwolde  Dinsdagmorgen 5 maart hadden Erwin en Angelique namens Dorpsbelangen een gesprek met een aantal mensen van de gemeente die zich bezig houden met het project middelveen V.  ...

Lees meer
Update Huus veur Sport en Cultuur

Update Huus veur Sport en Cultuur

De bouwwerkzaamheden bij het Huus veur Sport en Cultuur zijn van start gegaan. Er is een start gemaakt met het uitgraven van de funderingen. Op 26 september is er een bijeenkomst gepland. Op deze...

Lees meer

Dorpsvisie

Sinds 2013 heeft Zuidwolde een dorpsvisie.

Van mei 2012 tot juni 2013 was het hard werken, maar iedereen heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. De betrokkenheid van de inwoners is, gezien de grootte van ons dorp, boven verwachting groot.

We zijn dan ook trots op de deelname van de inwoners in de onderzoeksfase, en in het bijzonder op de betrokkenheid van onze jongeren.