Erwin Eulen

Bestuurslid

Hallo allemaal! Mijn naam is Erwin Eulen, ik ben 34 jaar oud ik ben geboren en getogen in het prachtige Zuidwolde!

In 2012 ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van de Dorpsvisie Zuidwolde, vanuit de rol als lid van de klankbordgroep. Dit was erg leuk om te doen! Als je terugleest in de Dorpsvisie en kijkt naar de doelstellingen en actiepunten die in de er in beschreven staan, dan is het mooi om te zien dat er al veel gerealiseerd is. Denk bijvoorbeeld aan de Meule van Wassens die weer volop in bedrijf is of de inrichting van woonwijk de Ekelenberg die in volle gang is!

Momenteel is een actueel onderwerp de realisatie van het ‘Huus voor Sport en Cultuur’. Hier ben ik vanuit mijn werk als praktijkmanager en fysiotherapeut bij Prima Life Fysiotherapie Fitness Arbeid & Gezondheid nauw betrokken. Mijns inziens draagt deze Multifunctionele accommodatie enorm bij aan de leefbaarheid en leefomgeving van Zuidwolde en ik vind het mooi om hier mijn steentje aan bij te dragen.

Nadat ik in 2014 lid ben geworden van Dorpsbelangen Zuidwolde ben ik als eens door Siep en Marijn benaderd om bestuurslid te worden van Dorpsbelangen. Hier heb ik toen voor bedankt, aangezien ik op dat moment al penningmeester van Zwemvereniging de Watersnip was. Inmiddels ligt het zwemmen op een lager pitje en ben ik vooral op sportief vlak actief met mountenbiken en racefietsen.

Toch vond ik het vorig jaar tijd om lid te worden van het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde. Ik haal er energie uit om de belangen te behartigen van de inwoners van Zuidwolde. Speciale aandacht heb ik voor thema’s als woningbehoefte, sport en sportvoorzieningen, zorg en jeugd! 

Ik zie er naar uit om, als de omstandigheden rondom Corona het weer toelaten, kennis te maken het u/jou tijdens bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering of tijdens een andere gelegenheid! Graag tot ziens!