Hans Mackor

Secretaris

Mijn naam is Hans Mackor.

Geboren in de Zaanstreek en opgegroeid in het westen van ons land.

In 1983 zijn we als gezin verhuisd van uit de randstad – Zoeterwoude- naar Zuidwolde in verband met wijziging van werkzaamheden.

Inmiddels ben ik 76 jaar en dus uiteraard gepensioneerd. Mijn hele werkzame leven speelde zich overigens af binnen het verzekeringsvak.

Ik heb daar verschillende kanten van gezien, in Nederland en daarbuiten.  Zo heb ik gewerkt bij een grote internationale verzekeraar , een verzekeringsmakelaar, bij een bank, een onderlinge waarborgmaatschappij en de laatste 12 jaar als directeur bij verzekerings gevolmachtigde.

Bestuurlijk heb ik altijd vele functies bekleed, van voorzitter van een ondernemingsraad, lid van een pensioenstichting, samensteller van vakcursussen en gecommitteerde van vak examens. Ook heb ik altijd veel vrije tijd gegeven aan sport, vooral als trainer bij volleybalteams.

In 2011 werd ik gevraagd om mee te werken aan de dorpsvisie voor Zuidwolde. Daardoor ontstond er contact met Dorpsbelangen.

Sinds 2013 ben ik bestuurslid en vanaf 2014 werkzaam als secretaris binnen het bestuur.