Bestuursvergaderingen via Teams

Ook het Bestuur van Dorpsbelangen ontkomt er niet aan: Vergaderen via Teams! Nadat we twee keer via Skype hebben vergaderd, zullen we de eerstvolgende vergadering het via teams proberen!