Sinds 2013 heeft Zuidwolde een dorpsvisie.

Van mei 2012 tot juni 2013 was het hard werken, maar iedereen heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. De betrokkenheid van de inwoners is, gezien de grootte van ons dorp, boven verwachting groot.

We zijn dan ook trots op de deelname van de inwoners in de onderzoeksfase, en in het bijzonder op de betrokkenheid van onze jongeren.

Heeft u een idee of een plan heeft dat een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen uit de Dorpsvisie Zuidwolde of gerelateerd is aan een van de thema’s uit de dorpsvisie? Dan kunt u bij Dorpsbelangen Zuidwolde een subsidie aanvragen voor de realisatie hiervan!