De bouwwerkzaamheden bij het Huus veur Sport en Cultuur zijn van start gegaan. Er is een start gemaakt met het uitgraven van de funderingen.

Op 26 september is er een bijeenkomst gepland. Op deze dag wordt de start van de komst van het Huus veur Sport & Cultuur gevierd waarbij o.a. het bouwbord wordt onthuld en wethouder Egbert van Dijk de eerste handeling zal uitvoeren. Bestuurslid Johan Meijer is namens Dorpsbelangen Zuidwolde aanwezig. Hij is tevens de contactpersoon voor het HSC.