Bestuursvergaderingen Dorpsbelangen Zuidwolde.

 

  Dinsdag 12-01-2021
  Dinsdag 16-02-2021
  Dinsdag 16-03-2021
  Dinsdag 13-04-2021
  Dinsdag 18-05-2021
  Dinsdag 15-06-2021
     
  Maandag

06-04-2021 A.L.V. Zaal De Baander 20.00 uur. 

   

 

     
     
     

 

In principe vergadert het DB een week voor de bestuursvergadering en stelt dan de agenda op.
De secretaris stuurt minimaal 5 dagen voor de vergadering de agenda en andere ter zake doende stukken naar de bestuursleden.

 

Indien U verhinderd bent dit graag van te voren melden aan de secretaris.