Gemeente De Wolden stelt alle dorpen in De Wolden in de gelegenheid een dorpsvisie te ontwikkelen. In navolging van andere dorpen is Zuidwolde nu aan zet. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een voortrekkersrol gehad in het opstarten van de dorpsvisie en het vormen van de projectgroep. De projectgroep bestaat uit Martin Hofstede (voorzitter), Marijn Linde (secretaris), Siep Bos (penningmeester), Hans Mackor, Henk Stok, Albert Kreuze, Ferdinand Bennink, Dianne van Genne en Peter Raumann. Dit achttal zal in samenwerking met Jannes Kuik van Welzijn de Wolden en Marije Eising van Gemeente de Wolden de organisatie op zich nemen rondom de uitwerking van de dorpsvisie.

De dorpsvisie is een gedachtebeeld over de toekomst van het dorp Zuidwolde. In deze dorpsvisie komen vragen aan de orde als: 'Wat vinden inwoners belangrijk bij het wonen in Zuidwolde?', 'Welke punten kunnen we verbeteren op korte en langere termijn?' en 'Hoe kunnen we de sterke punten van de Zuidwoldiger samenleving behouden en de minder sterke verbeteren?' Het gaat dus niet alleen om het benoemen van knelpunten en problemen, maar ook om het aandragen van oplossingen en de manier waarop de inwoners van Zuidwolde daar samen aan kunnen bijdragen.

Het doel van de dorpsvisie is dus om als dorpsbewoners samen vast te stellen in welke richting het dorp zich wil ontwikkelen, de saamhorigheid in het dorp te versterken (wat bindt ons), te laten zien wat de ideeën van de inwoners zijn en het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het dorp bij onszelf te houden en daarmee te voorkomen dat de leefbaarheid achteruit gaat.

De projectgroep heeft een globaal traject uitgestippeld om de dorpsvisie te maken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. De klankbordgroep zal gevormd worden door inwoners van Zuidwolde die actief willen meedoen aan het maken van de dorpsvisie. De klankbordgroep gaat opvattingen, oplossingen en ideeën aandragen die de basis gaan vormen voor de dorpsvisie. Ze zorgt tevens voor de inhoud van het onderzoek onder de inwoners van Zuidwolde en de wijze waarop de bevolking van Zuidwolde wordt betrokken bij de ontwikkeling van de dorpsvisie.

Voor het samenstellen van de klankbordgroep is de projectgroep op zoek naar mensen uit alle lagen van de bevolking van Zuidwolde. Dat betekent dat zowel man / vrouw,  jong / oud, mensen met verschillende beroepen en verschillende achtergronden zich kunnen melden. De klankbordgroep zal bestaan uit 40 inwoners en komt ongeveer 4 keer bijeen (eerste bijeenkomst zal op 16 oktober zijn). Bent u de betrokken Zuidwoldiger die wij zoeken? En bent u bereid hier 4 avonden enthousiasme in te steken? Dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de projectgroep (Marijn Linde), via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0528-362889. Wij ontvangen graag uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u een officiële uitnodiging. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de projectgroepleden of de website van Dorpsbelangen, www.dorpsbelangenzuidwolde.nl.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de dorpsvisie van Zuidwolde een succes wordt!

 

De projectgroep Dorpsvisie Zuidwolde.

van links naar rechts: Albert Kreuze, Hans Mackor, Marijn Linde, Martin Hofstede, Dianne van Genne, Henk Stok,

knielend: Ferdinand Bennink,

ontbrekend op de foto: Siep Bos en Peter Raumann.