Advies over toekomst van De Boerhoorn aangeboden aan wethouder Mirjam Pauwels

Woensdag 29 juni overhandigden het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde en de initiatiefgroep Verzelfstandiging Boerhoorn het adviesrapport over de toekomst van De Boerhoorn aan wethouder Mirjam Pauwels. De eerste reacties van de gemeente zijn positief. De initiatiefgroep deed gedegen onderzoek, onderzocht meerdere mogelijkheden en zorgde voor draagvlak onder inwoners van Zuidwolde.
De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod voor huidige en toekomstige gebruikers.


Vervolg van het advies

We verwachten voor de zomervakantie van het gemeentebestuur te weten hoe die hiertegen aankijkt. Na de vakantie wil Dorpsbelangen een voorlopig stichtingsbestuur aanstellen. Dat moet in het najaar de adviezen uit het rapport verder uitwerken en concretiseren. Dan volgt oprichting van de stichting, die De Boerhoorn op basis van een gezonde bedrijfsvoering moet gaan beheren.

De initiatiefgroep De Boerhoorn heeft de klankbordgroep en alle gebruikers van De Boerhoorn uitgenodigd om hen op 17 maart bij te praten.

In de afgelopen maanden werkte de initiatiefgroep de mogelijkheden die ze voor verzelfstandiging ziet verder uit. Kern van de visie op de toekomst van De Boerhoorn is dat mensen en activiteiten centraal staan. De nieuwe Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis worden. Een gastvrije en plezierige plek voor inwoners van Zuidwolde om elkaar te ontmoeten, activiteiten met elkaar te doen, informatie te geven en te krijgen en als het nodig is elkaar te steunen. Er moet meer reuring komen.

Naast de activiteiten wordt in het advies ook aandacht besteed aan het gewenste bestuur, de vorm van beheer, de positie van personeel en vrijwilligers en uitgangspunten voor een gezonde exploitatie en goede communicatie. Ook doet de initiatiefgroep voorstellen voor mogelijke locaties en formuleert eisen aan het gebouw.

Bewoners raadplegen
Met zowel klankbordgroep als de gebruikers is eerder gesproken. Nadat zij op 17 maart hun reactie op het concept advies hebben gegeven, worden de inwoners van Zuidwolde geïnformeerd. Hiervoor organiseren de initiatiefgroep en Dorpsbelangen Zuidwolde in april twee bijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt op deze website, via de social media en in de kranten.

Na deze raadpleging biedt de initiatiefgroep het advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde aan en kan de realisatie van een verzelfstandigd dorpshuis concreet worden opgepakt.

De gemeente wil het beheer van ontmoetingscentrum De Boerhoorn per 1 januari 2017 overgedragen aan een nieuw zelfstandig bestuur bestaande uit inwoners van Zuidwolde. De initiatiefgroep Boerhoorn onderzoekt op verzoek van Dorpsbelangen of overdracht mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.
 

Duurzaam
Het onderzoek naar verzelfstandiging van De Boerhoorn verloopt volgens plan. Op 8 december gingen de initiatiefgroep, de klankbordgroep en het bestuur van Dorpsbelangen in gesprek over de toekomstmogelijkheden die ze voor De Boerhoorn zien. De aanwezigen gaan voor een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis. Het wèl zijn van gebruikers, vrijwilligers en personeel staat daarbij voorop.
 

Samenwerking
De initiatiefgroep onderzoekt een aantal mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum dat het dorpshart van Zuidwolde moet worden. Daarin zoekt ze samenwerking met ondernemers, culturele organisaties, welzijnswerk, bibliotheek, ouderenzorg, naschoolse opvang, enz. Belangrijk is ook dat het centrum vanuit een gezonde financiële situatie start.

De initiatiefgroep verwacht het advies in maart 2016 uit te brengen.

 
 
 

De initiatiefgroep voor de verzelfstandiging van De Boerhoorn informeert op 5 oktober de inwoners van Zuidwolde over de huidige situatie van het ontmoetingscentrum.

Samen met de klankbordgroep is in kaart gebracht hoe De Boerhoorn er nu voor staat. Er is gekeken naar allerlei aspecten, van activiteiten tot communicatie, van gebouw tot financiën. De initiatiefgroep voerde ook gesprekken met andere organisaties uit het dorp, waaronder scholen, bibliotheek, kerken en ouderenzorg. En ze bezocht een aantal dorpshuizen in de regio.

De bevindingen van de initiatiefgroep kunt u teruglezen in dit rapport.

Voor reacties of vragen kunt u reageren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eén van de leden van de initiatiefgroep aanspreken kan natuurlijk ook.

Klik hier om het rapport te downloaden.  

De initiatiefgroep gaat in gesprek met gebruikers en bewoners. We willen graag weten wat de ervaringen met het gebruik van De Boerhoorn zijn. Hoe belangrijk mensen het ontmoetingscentrum vinden. En waar mensen zich zorgen om maken en welke wensen er wellicht zijn voor ander gebruik van de voorziening in de toekomst.

Alle organisaties die nu al gebruik maken van De Boerhoorn hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen en kunnen op 28, 29 en 30 april in gesprek over hun ervaringen en wensen. Bewoners van Zuidwolde kunnen op 17 april vanaf 14.00 uur en 18 april ’s ochtends vanaf 09.00 uur bij supermarkten Jumbo en Plus hun opmerkingen en ideeën voor de toekomst van De Boerhoorn. Initiatief- en klankbordgroepleden zijn dan aanwezig om u wat vragen te stellen.

Beeld van behoeftes
De informatie uit de gesprekken is belangrijk om een beeld te krijgen van de behoeften bij de inwoners. En gebruiken we om voorstellen te doen voor de nieuwe manier waarop De Boerhoorn zelfstandig verder kan gaan. Deze voorstellen zullen worden besproken met de klankbordgroep. En daarna ook via open informatieavonden met inwoners van Zuidwolde. Het moet leiden tot een advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde waar zoveel mogelijk bewoners zich in kunnen vinden.

Wilt u ook wat kwijt?
Iedereen die een mening over De Boerhoorn wil geven, kan dit doen door op deze site een korte vragenlijst in te vullen.
Wij horen graag van u!

Klik op deze link voor het vragenformulier.

Op 24 februari stelde de initiatiefgroep vast hoe ze de inventarisatiefase van het onderzoek naar het toekomstig beheer van De Boerhoorn wil uitvoeren. De initiatiefgroep vindt het belangrijk daar de tijd voor te nemen. ‘’We gaan veel gesprekken voeren en dat kun je maar één keer goed doen. We bereiden ons voor door ons in te lezen, maar ook de communicatie over het doel van de gesprekken willen we zorgvuldig doen’’, zo verwoordt initiatiefgroeplid Karin Boer.
 

Alles weten
De initiatiefgroep wil met de inventarisatie alles te weten komen over de huidige situatie van De Boerhoorn. Van gebouw tot gebruikers en van financiën tot bestuur. Een “nulmeting”. Die nulmeting moet de basis worden van ons onderzoek. In een tweede ronde van gesprekken zal verder worden ingezoomd op wensen die er leven bij beheerders, gebruikers en vrijwilligers voor de toekomstige invulling van De Boerhoorn. Dan wordt duidelijk waar knelpunten en ook kansen liggen. Dromen mag en moet zelfs om tot nieuwe mogelijkheden te komen, zo vindt de initiatiefgroep.

In de komende twee maanden worden met de diverse betrokken partijen als Stichting Welzijn de Wolden, de gemeente en de gebruikers van het gebouw afspraken gemaakt voor het eerste inventariserende gesprek. Daarnaast wil de initiatiefgroep ook in gesprek met spelers uit de ‘omgeving’ zoals de Zantingehof, de bibliotheek, de ondernemersvereniging etc. Karin Boer: ‘We proberen als initiatiefgroep een helder beeld te krijgen van alles wat er in en buiten De Boerhoorn omgaat. Een enorme klus, maar wel een hele boeiende!‘

 

Vragen of reacties?
Neem gerust contact op met een van de initiatiefgroepleden of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..