De Vereniging Dorpsbelangen heeft, bij de presentatie van de Dorpsvisie aan de Gemeente, geld ontvangen, dat bestemd is voor projecten in Zuidwolde.
Als u een idee of een plan heeft dat een bijdrage levert aan het doel van de Dorpvisie of gerelateerd is aan een van de hierin genoemde thema’s,  kunt u een aanvraag voor subsidie indienen.

In aanmerking komen verenigingen, stichtingen of instellingen, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke, culturele en economische ontwikkeling en verbetering van de woonomgeving in Zuidwolde.

Aanvragers dienen gevestigd te zijn in Zuidwolde. Uitzonderingen worden door het bestuur van Dorpsbelangen beoordeeld.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen eenmalig van aard te zijn.

Er worden geen subsidies verstrekt in de exploitatiekosten  van vereniging, stichtingen of instellingen.

Verzoeken voor subsidie moeten schriftelijk worden ingediend en voorzien zijn van een duidelijke, uitgebreide projectomschrijving, begroting en financieringsopzet.

Subsidies worden niet verstrekt voor het inrichten en/of onderhouden van schoolgebouwen en/of pleinen.

Subsidie wordt niet verleend aan een verenigingen, stichtingen, instellingen en particulieren en particuliere ondernemingen met louter een levensbeschouwelijke en/of politieke achtergronden/doelen.

Subsidie wordt niet verleend aan (lokale en landelijke) goede doelen.

Subsidies bedragen maximaal 10% van de totale kosten van het project, met een maximum van

€ 2.500,00. Voor projecten die minder kosten dan € 5.000,00 kan van de 10% regeling worden afgeweken.

Toegewezen subsidies worden slechts giraal aan de begunstigde overgemaakt na realisatie van het betreffende project.

In bijzondere gevallen behoudt het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde Dr. het recht om af te wijken van bovenstaand criteria.

Download hier het aanvraagformulier.

Download hier het hier bovenstaande artikel.