Dorpsbelangen Zuidwolde ondersteund van harte de acties van Dorpsbelangen Linde voor de veilige oversteek van de N48. Vanuit Zuidwolde gaan een 200 kinderen dagelijks naar de scholen in Dedemsvaart en moeten van de te smalle en dus gevaarlijke oversteek van de N48 gebruikmaken. Wij hebben de Raad de onderstaande brief gestuurd.

 

Op 24 september moet de gemeenteraad hier een beslissing over nemen.

 

Aan de gemeenteraad van De Wolden,

 

Zuidwolde, 10 september 2020.

 

Betreft: Oversteek N 48 .

 

Plaatselijk Belang Linde heeft ons benaderd met het oog op de ontstane situatie over dit onderwerp.

Wij hebben kennis genomen van de artikelen in de Meppeler Courant en het Dagblad van het Noorden .

Alhoewel het viaduct zich niet in ons “werkgebied” bevindt, komt de problematiek wel heel dicht bij ons wanneer je je realiseert dat het overgrote deel van de scholieren allemaal woonachtig is in Zuidwolde.

Mede om die reden is de oversteek van de N48 ook elk jaar onderwerp van gesprek tijdens het jaarlijkse overleg met B.&W.

Altijd is daarbij het uitgangspunt geweest: een veilige overgang. Liefst over het ecoduct maar anders over een fietsbrug. Veiligheid staat bovenaan!.

De keuze die nu wordt gemaakt komt daar naar onze mening zelfs niet bij in de buurt.

Het nog steeds stijgende aantal scholieren dat van deze route gebruik maakt wordt op die manier dagelijks onnodig bloot gesteld aan aanzienlijk gevaar. Dat was jaren geleden al geconstateerd hoewel het toen nog minder druk was.

Wij steunen de oproep die Plaatselijk Belang Linde aan u deed.

Kortom, denk heel goed na nu u een beslissing moet nemen!  In het verleden is voor deze situatie al enkele malen een, achteraf, foutief besluit genomen, dat mag niet nog een keer gebeuren!

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde.

Hans Mackor, secretaris.

Goed nieuws! De kapvergunning is rond. De bomen worden nu met voorrang gekapt vanaf vanmiddag. 

 

De kapvergunning is verleend voor herinrichting van de Hoofdstraat. Er wordt daarom nu zo snel mogelijk met de kap van de bomen begonnen. De bomen aan de noordzijde zijn al op vogelnesten gecontroleerd (die waren er niet), waardoor er daar vanmiddag al gestart wordt met de kap. De bomen aan de zuidzijde volgen dan, na nestcontrole, in de loop van de week.

Er kan nu ook een verdere planning van de werkzaamheden gemaakt gaan worden, hierover zullen we volgende week berichten.

 

Kijk ook op https://hoofdstraatnoordzuid.nl/ voor meer informatie over de herinrichting Hoofdstraat Noord en Zuid.

Maandag 8 juli is er bij de nieuwe AED aan de Schottershuizen 23 (firma Bunskoek) een uitleg geweest voor de buurtbewoners. Veel van hen zijn aangesloten bij HartslagNu.nl en kunnen worden ingezet als burgerhulpverlener bij een reanimatie.

Op de foto staan oa Anita Vd Hof, initiatiefneemster, Petra Lip namens Univé Zuidwolde en Jan Willem Bond namens dorpsbelangen Zuidwolde. Zowel Univé als Dorpsbelangen zijn actief betrokken bij de plaatsing van Aed’s en het verlenen van een substantiële financiële bijdrage daarvoor. Zo heeft Dorpsbelangen Zuidwolde inmiddels vier Aed’s gesponsord.

Op dit moment is er een goede spreiding van Aed’s in Zuidwolde. Wilt u weten waar deze hangen of wilt u zich als burgerhulpverlener aansluiten? Kijk dan op HartslagNu.nl.

Op de Oranjeavond heeft u de gelegenheid gehad om verbeterpunten in het dorp aan te geven.

Daar kunnen wij iets mee en we hebben een aantal opmerkingen gebundeld.
We noemen het project " de schelpenpaden in Zuidwolde"

- waar liggen ze
- waar liggen ze niet
- waar zouden ze moeten liggen
- wat zou er aan gedaan moeten worden.

Meld je aan als jij je wilt inzetten om eea in kaart te brengen en om mee te denken in oplossingen.

Delen van dit bericht is wenselijk.

Al enige tijd stimuleert Dorpsbelangen Zuidwolde de beschikbaarheid van AED’s in Zuidwolde. Mede dankzij diverse acties van www.buurtaed.nl is ons dorp voorzien van een behoorlijk netwerk aan AED’s. 

Om een AED optimaal beschikbaar te hebben in geval van een hartstilstand, moet deze aangemeld zijn via de site www.hartslagnu.nl. Op die site staat prominent op de homepagina een link naar het aanmelden van een AED. 

Onze oproep is dan ook duidelijk: heeft u een AED, meldt deze aan. Hoe eerder een AED aangesloten wordt op het slachtoffer, des te groter de overlevingskans.

Verder blijft dorpsbelangen de aanschaf van AED’s stimuleren. Wilt u een actie opzetten, kijk dan even op de site van buurtaed.nl of er al een AED in uw buurt aanwezig is en voor informatie over het opzetten van een sponsor actie.