In de afgelopen weken is er nogal wat te doen geweest over de 60 km-zones die her en der werden ingericht. In de raad zijn er vragen over gesteld en ook wij hebben hierover een brief geschreven naar de gemeentewinkel en naar de wethouder.

Lees meer...

Op 19 november, 27 november en 3 december kunt u meedenken en meepraten over de toekomst van Zuidwolde.
U doet toch ook mee?

Kunt u niet op één van deze avonden, of wilt u nu al uw mening kwijt? Ga dan naar ons forum en geef uw mening en vertel wat uw ideeën zijn?

Om te voorkomen dat wij overstelpt worden met spam-berichten, moet u zich op het forum wel registeren om mee te kunnen discussiëren over de toekomst van Zuidwolde.

Inspraak extra informatieve Raadsvergadering De Wolden op woensdag 28-06-2006.

Geacht College, leden van de Raad en afgevaardigden van Rijkswaterstaat en de Provincie.

Wij, als vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde maken vanavond graag gebruik van het inspreekrecht.
Graag hadden wij mee willen praten over de informatie die wij krijgen van Provincie en Rijkswaterstaat. Helaas voor ons blijkt dit laatste op dit moment niet mogelijk te zijn.

Lees meer...

Op maandag 19 juni heeft de eerste officiële vergadering plaatsgevonden van de vereniging Dorpbsbelangen Zuidwolde.
Aan het begin van deze vergadering werd afscheid genomen van de onder andere Titus Kok en Chris Kleine, die als de stuwende krachten kunnen worden beschouwd bij de totstandkoming van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Verder werd afscheid genomen van Fieke Pol, Arno Sligte, Gonnie Stok en André Horstman die ook betrokken waren bij de oprichting.

In de eerste vergadering werd verder nog uitgebreid gesproken over de ‘Kwaliteitsvisie openbare werken, de ‘Kadernota 2007’ en uiteraard over de toekomstvisie Dorp Zuidwolde.Dorpsbelangen Zuidwolde heeft op deze visie een reactie gegeven en zal ook aanwezig zijn op de extra openbare raadsvergadering die op 28 juni wordt gehouden. Tijdens deze vergadering zullen Rijkswaterstaat en de Provincie informatie verstrekken over de aansluiting op de N48.