Welkom op de website van Dorpsbelangen Zuidwolde!

De collectieve belangenbehartiger als het gaat om de leefomgeving en leefbaarheid in Zuidwolde.

Wij;

– behartigen uw belangen als inwoner van Zuidwolde, zonder enige politieke binding.

hebben een korte lijn naar de gemeente en zitten regelmatig met de gemeente om tafel;

– zijn aanspreekpunt voor de zaken die Zuidwolde aangaan;

-proberen, samen met u als inwoner, de actiepunten uit de dorpsvisie te realiseren.

Wij willen graag alle inwoners van het dorp vertegenwoordigen en zijn hierbij draagvlak nodig, dus leden.

Over Dorpsbelangen Zuidwolde

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft direct invloed op alle onderwerpen die liggen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving zoals woningbouw, speelruimte, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid.

Waar problemen zijn, zoeken wij, vaak in overleg met de gemeente, naar oplossingen.
Periodiek praten wij ook met het college van B&W over onze ideeën en geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Ook u hebt invloed. Tijdens onze vergaderingen heeft u de mogelijkheid om uw onderwerpen met ons te bespreken. Immers, wij zijn er voor u!
Onze kracht is de collectieve belangenbehartiging. Dus: Met u als lid voor een kern met pit!

Het laatste nieuws

Zoektocht nieuwe burgemeester

Helaas neemt Burgemeester Roger de Groot na 9 jaren afscheid van ons. Op vrijdag 21 mei kan er in Zuidwolde tussen 15.30 en 17.00 uur afscheid genomen worden doormiddel van een 'drive trough' op...

Lees meer

AED in de buurt!

Al jaren steunt Dorpsbelangen Zuidwolde initiatieven om meer actieve AED’s in het dorp te krijgen. Hierdoor is er een steeds betere dekking in het dorp. Hoe sneller een AED beschikbaar is, hoe...

Lees meer

Dorpsvisie

Sinds 2013 heeft Zuidwolde een dorpsvisie.

Van mei 2012 tot juni 2013 was het hard werken, maar iedereen heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. De betrokkenheid van de inwoners is, gezien de grootte van ons dorp, boven verwachting groot.

We zijn dan ook trots op de deelname van de inwoners in de onderzoeksfase, en in het bijzonder op de betrokkenheid van onze jongeren.