Dorpsbelangen Zuidwolde ondersteund van harte de acties van Dorpsbelangen Linde voor de veilige oversteek van de N48. Vanuit Zuidwolde gaan een 200 kinderen dagelijks naar de scholen in Dedemsvaart en moeten van de te smalle en dus gevaarlijke oversteek van de N48 gebruikmaken. Wij hebben de Raad de onderstaande brief gestuurd.

Op 24 september moet de gemeenteraad hier een beslissing over nemen.

 

Aan de gemeenteraad van De Wolden,

Zuidwolde, 10 september 2020.

Betreft: Oversteek N 48 .

Plaatselijk Belang Linde heeft ons benaderd met het oog op de ontstane situatie over dit onderwerp.

Wij hebben kennis genomen van de artikelen in de Meppeler Courant en het Dagblad van het Noorden .

Alhoewel het viaduct zich niet in ons “werkgebied” bevindt, komt de problematiek wel heel dicht bij ons wanneer je je realiseert dat het overgrote deel van de scholieren allemaal woonachtig is in Zuidwolde.

Mede om die reden is de oversteek van de N48 ook elk jaar onderwerp van gesprek tijdens het jaarlijkse overleg met B.&W.

Altijd is daarbij het uitgangspunt geweest: een veilige overgang. Liefst over het ecoduct maar anders over een fietsbrug. Veiligheid staat bovenaan!.

De keuze die nu wordt gemaakt komt daar naar onze mening zelfs niet bij in de buurt.

Het nog steeds stijgende aantal scholieren dat van deze route gebruik maakt wordt op die manier dagelijks onnodig bloot gesteld aan aanzienlijk gevaar. Dat was jaren geleden al geconstateerd hoewel het toen nog minder druk was.

Wij steunen de oproep die Plaatselijk Belang Linde aan u deed.

Kortom, denk heel goed na nu u een beslissing moet nemen!  In het verleden is voor deze situatie al enkele malen een, achteraf, foutief besluit genomen, dat mag niet nog een keer gebeuren!

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde.

Hans Mackor, secretaris.