Woningbouw Zuidwolde 

Dinsdagmorgen 5 maart hadden Erwin en Angelique namens Dorpsbelangen een gesprek met een aantal mensen van de gemeente die zich bezig houden met het project middelveen V.  

Zoals u wellicht in de media al heeft gelezen heeft de gemeenteraad van De Wolden een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de verwerving van de pluimveehouderij aan de Middelveenseweg 5 te Zuidwolde. De verwerving en beëindiging van de pluimveehouderij maakt het mogelijk om in het gebied woningbouwontwikkeling te realiseren. Dit is voor Zuidwolde een erg belangrijke ontwikkeling om te voldoen aan de grote woningbehoefte. De gemeente is voornemens om ongeveer 145 woningen toe te voegen in het gebied. Hiervoor zijn eerste verkenningen gedaan.

 

Als Dorpsbelangen zullen we nauw betrokken gaan zijn bij dit project en waar nodig en mogelijk onze input geven. 

Tijdens het gesprek zijn wij bijgepraat over de recente ontwikkelingen en over hoe het vervolgproces verder vorm gaat krijgen. Daarnaast hebben wij onze input kunnen geven, bijvoorbeeld op het gebied van de wensen en noodzaak van voldoende woningen voor de starters in Zuidwolde. Ook hebben we gesproken over de impact op de omgeving en het eventueel combineren van reeds bestaande aandachtspunten als: verkeersveiligheid, waterberging- en afvoer. 

20 maart is de eerste bijeenkomst met omwonenden en diverse stakeholders, zij hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. 

 

Wil jij; 

  • Op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom Middelveen V 
  • Dat wij jouw /uw belangen behartigen rondom Woningbehoefte in Zuidwolde? 

Word dan lid van Dorpsbelangen via de link:  https://www.dorpsbelangenzuidwolde.nl/lid-worden/